Aanpak behandelingen

Om een effectieve behandeling te bieden is het van belang dat de behandeling ingezet wordt op:

  • Het juiste moment
  • Met de juiste middelen
  • In de juiste volgorde
  • Met het juiste team

Om hier zicht op te krijgen wordt na het intake gesprek een observatietraject gestart. Dit traject is gericht op de observatie van het kind. Daarbij krijgen ouders uitleg over de problematiek van het kind.

Nadat de observatieperiode voorbij is, wordt de behandeling verder afgestemd.  We worden zoveel mogelijk bekenden rondom het kind betrokken, zodat de omgeving van het kind goed op elkaar afgestemd is.

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust!