Behandeling ontwikkelingsproblematiek

Voor wie?

Alle kinderen hebben hun eigen krachten en talenten. Ook jouw kind. Het kan zijn dat je kind moeite heeft met dingen die bij anderen makkelijker lijken te gaan. Misschien loopt jouw kind (tijdelijk) vast in de ontwikkeling. Vaak merk je dit aan het gedrag, maar het kan ook zijn dat het leren op school moeilijk gaat of dat je kind gewoon niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. Als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind dan kan behandeling bij praktijk Optigroei ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat jouw kind weer lekker in zijn/haar vel zit. De behandeling ontwikkelingsproblematiek richt zich op kinderen met klachten, zoals:

 • Laag zelfbeeld
 • (sociale) angst
 • Depressieve klachten
 • Opstandig gedrag
 • Boosheid
 • Piekeren
 • Onzeker
 • Problemen op school
 • Dwang problemen
 • Impulsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Omgaan met ADHD, autisme

Over de behandeling:

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm voor kinderen en jongeren, die problemen ervaren in het omgaan met emoties, gedachten en/of stress. Het uitgangspunt is dat gevoelens en handelingen (gedrag) worden beïnvloed door wat je denkt. Binnen de therapie leert het kind het verband tussen de manier waarop het denkt, hoe het zich voelt en wat het doet. Het kind wordt geholpen om onderliggende gevoelens te signaleren, niet-helpende gedachten te ontdekken en om te zetten in positieve, helpende gedachten. Uiteindelijk kan het kind de geleerde vaardigheden inzetten om situaties die moeilijk zijn of angst oproepen aan te gaan en op te lossen. Op deze manier kunnen de zorgelijke, angstige, verdrietige, boze of nare gevoelens afnemen. Het kind bouwt zelfvertrouwen en oplossende vaardigheden op en wordt emotioneel veerkrachtiger. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er gebruik gemaakt van verschillende spel- en oefenvormen, denktechnieken, creatieve materialen en ontspanningsoefeningen, die in een 1-op-1 sessie met het kind verwerkt worden. Aan het eind van de sessie vindt er bij voorkeur een overdracht plaats naar opvoeders, zodat het kind thuis ondersteund kan worden bij het maken van huiswerkopdrachten en het oefenen van nieuwe vaardigheden.

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust!