DIEKE SCHUURMAN

Orthopedagoog

‘Trainer en coach voor een krachtgerichte ontwikkeling van professionals, opvoeders en kinderen’

‘Wat wil je nu echt voor je kinderen en voor jezelf? Juist ja, gelukkig zijn. Je best mogelijke zelf verwezenlijken.

Daarom is de investering in een krachtgerichte ontwikkeling de beste investering die je kan doen.’

Over mij

Ik ben Dieke Schuurman. Ik heb 10 jaar als gedragswetenschapper in de jeugdzorg gewerkt. Daarna heb ik als behandelaar in de kinder- en jeugd psychiatrie gewerkt.

In de periode tijdens mijn werk in de jeugdzorg zag ik hoe alle hulpverleners zich enorm inzetten voor een beter leven van kinderen en hun ouders. Ik zag ook dat kinderen vaak minder progressie lieten zien dan we zouden wensen en vaak terugvielen in hun problematiek. Dat verontruste en frustreerde mij enorm. Hoe konden wij de kinderen een betere toekomst bieden? De zorg aan kinderen noemen we geslaagd wanneer kinderen zelfstandig volwassenen zijn geworden en zonder al te veel problemen staande blijven. Waarom streven we niet naar toekomst voor hen waar zij hun dromen waar kunnen maken en oprecht gelukkig kunnen zijn? Een toekomst waarin kinderen hun optimale potentie en krachten kunnen benutten…

Tijdens mijn werk als behandelaar in de gespecialiseerde kinder- jeugdpsychiatrie werd mij duidelijk dat we de focus leggen op de problemen van de kinderen. Door alleen de focus op de gebreken te leggen, gaan kinderen zich identificeren met hun probleem. Of nog erger, ze gaan hun handelen vanuit de beperkte overtuigingen en hun verwachtingen ten aanzien van zichzelf naar beneden bijstellen.

Maar wat nou als we de ontwikkeling voor kinderen vanuit een ander perspectief bekijken? Wat hebben zij nodig om tot optimale groei te komen om zo hun eigen dromen waar te maken? We weten uit onderzoek dat de kans op een geslaagd leven significant vergroot, wanneer je kinderen leert hoe zij om kunnen gaan met tegenslagen, hoe zij omgaan met emoties, hoe zij een krachtige mindset kunnen ontwikkelen, hoe zij omgaan met de uitdagingen in de huidige maatschappij en hun talenten kunnen ontwikkelen. Als we ernaar streven om onze kinderen te laten opgroeien als sterke volwassenen die de vaardigheden en kennis hebben om hun eigen dromen en geluk waar te maken, dan moeten we bij ons zelf beginnen.

Kortom; mijn boodschap aan iedere opvoeder, leerkracht en hulpverlener is; Focus je op een krachtgerichte ontwikkeling van kinderen en leg wat minder de nadruk op dat wat minder goed ontwikkelt.

In mijn trainingen en workshops leg ik je graag uit hoe je je begeleiding/opvoeding aan kinderen vorm kan geven om je kind zo sterk en kansrijk mogelijk de toekomst tegemoet kan laten gaan. De training is daarbij ook vooral gericht op hoe je eerst zelf leiderschap kan nemen over je eigen leven.

Uitgangspunten

Talenten en de behoeften

‘Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping’ – Aristoteles

Kenmerk van intelligentie

‘Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht’ – Einstein

Iedereen is een genie

‘iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen’ – Einstein

Eerste stap te zetten’

‘Je hoeft niet de hele weg te zien om de eerste stap te zetten’

‘Volg je hart, want dat klopt’

Angsten

‘vertrouw niet op je angsten, zij kennen jouw kracht niet.’
Referenties van Dieke

“Ik geef de training een 9. Ik raad de training aan al mijn collega’s in het basisonderwijs aan. Ik heb geleerd om positiever naar de leerlingen te kijken en mij te richten op hun mogelijkheden. Ik gun dit elk kind.’’

Naomi
IB’er in het basisonderwijs

“Ik ga met een positief gevoel naar huis en een hoofd vol met inspiratie. Ik kan niet wachten om van de week aan de slag te gaan met mindset en talent op mijn behandelgroep”

Ilona
Jeugdzorgwerker

“Het is enorm leerzaam om weer even stil te mogen staan bij mijn eigen ontwikkeling. Ik vindt het tevens inspirerend voor de opvoeding van mijn kind”

Bas
Projectmanager en vader van drie kinderen

Aanpak

Plezier en ontspanning staan centraal in de trainingen van praktijk Optigroei, zodat jij met een tevreden en goed gevoel naar huis gaat aan het einde van de training.

Geen enkele training is precies hetzelfde. Op basis van de behoeften kan een training aangepast worden. Vanuit een persoonlijke, individuele aanpak wordt maatwerk geleverd.

Door de praktische insteek van de trainingen blijft theorie niet slechts een theorie, maar kan je direct praktisch aan de slag met de krachtgerichte principes.

De psychologische begeleiding van praktijk Optigroei is persoonlijk en warm. Zo wel letterlijk als figuurlijk. Vanuit de praktijkruimte is zicht over groene natuur. De brandende open haard en een verse kop thee bieden een  ontspannen sfeer. Het comfort en gemak van de cliënt staat hierbij centraal.

Publicaties en artikelen

Artikelen

  • Implementing Mental Health Promotion. Oxford: Elsevier,. Bolier, L., Walburg, J.A. and Boerefijn, J. (2013). Positieve psychologie op school.
  • Implementation quality of wholeschool mental health promotion and students’ academic performance. Child and Adolescent Mental Health, Elfrink, T.R., Goldberg, J.M., Schreurs, K.M.G, Bohlmeijer, E.T. and Clarke, A.M. (2016).
  • Positive Educative Programme: A whole school approach to supporting children’s well-being and creating a positive school climate. A pilot study. Manuscript submitted for publication. Gilman, R., Huebner, E.S. and Furlong, M.J. (2009).
  • Handbook of positive psychology in schools. New York: Routledge/Taylor & Francis Group. Laevers, F., Heylen, L. and Maes, J. (2013).

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust!