Behandeling ouder-kind relatie

Voor wie?

Voor kinderen en hun ouders die problemen in het contact ervaren, voortkomend uit: 

 • Regulatieproblemen bij het kind, de ouder of beiden
 • Kind met kenmerken of diagnose van een ontwikkelingsstoornis waaronder autisme of ADHD
 • Teruggetrokken, neerslachtig, angstig kind
 • Boos, opstandig kind
 • Verlies en trauma ervaringen
 • Hechtingsproblematiek bij kind en of ouder

Over de behandeling:

Om de behandeling uit te leggen zal ik je eerst iets vertellen over hechting.

De ontwikkeling van een gezonde, emotionele band tussen ouder en kind ontstaat al in de vroege interactie tussen de baby en zijn ouder. Wanneer een ouder stabiel en aanwezig is voor het kind zal het kind vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en in de wereld. We noemen dit proces hechting tussen ouder en kind. De manier waarop het kind gehecht is aan zijn ouder beïnvloed de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tot in de volwassenheid.

Soms staat de vroege interactie tussen ouder en kind echter onder spanning. Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

 • Kind kan vanuit eigen problematiek moeilijk contact maken met de ouder (denk aan handicap, moeilijk temperament, vroeggeboorte, medische ziekte)
 • Ouder kan vanuit eigen problematiek moeilijk contact maken met het kind (verslavingsproblematiek, psychische problematiek, zelf onveilig gehecht, ouder met verlies/traumaervaringen)
 • Omgevingsfactoren: ouder heeft weinig steun vanuit de omgeving, veel problemen in het gezin, extreme omstandigheden waar zorg van ouder naar uit moet gaan)

Als de interactie tussen ouder en het kind niet goed op gang komt dan kan het kind problemen ontwikkelen, zoals: moeite met relaties en contact aangaan, angst, depressie, laag zelfbeeld, weinig vertrouwen in zichzelf of anderen, cognitieve problemen, gedragsproblemen en onveilig/eenzaam gevoel. Vaak zijn er ook problemen in de relatie met de gezinsleden, denk aan conflicten of het kind is juist heel teruggetrokken. 

Door de interactie met de opvoeder en het kind te verbeteren ontwikkelt het kind meer vertrouwen in de omgeving en in zichzelf. Hierdoor kan het kind vaardigheden ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied.

Praktijk Optigroei biedt een hechting bevorderende behandeling door gebruik te maken van methodieken zoals, Theraplay, Sherborne en VIPP. Hieronder zal ik uitleggen wat dit precies inhoudt: 

 • Wat is Theraplay?

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.  Dat is Theraplay… opgroeien met plezier… voor ouder en kind! Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

 • Wat is Sherborne?

De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt, naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak, namelijk het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel en het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.
Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn.
Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen. 

 • Wat is VIPP-SD

VIPP-SD staat voor Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting en Sensitive Discipline (het is een internationale interventie, vandaar de Engelse naam). Het programma richt zich op het bevorderen en versterken van het (positieve) contact tussen ouders/opvoeders en kinderen en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij jonge kinderen.

Er wordt gebruik gemaakt van korte filmopnames. Samen met de ouder worden de filmpjes besproken. Er wordt gekeken naar het kind om te ontdekken wat het kind de ouder wil laten weten. Twee thema’s die belangrijk zijn in de opvoeding van kinderen staan hierbij centraal: sensitiviteit en disciplineren. Sensitiviteit is het opmerken van signalen van het kind, deze juist inschatten en er meteen en op een goede manier op reageren. Disciplineren is het aangeven van grenzen, het leren omgaan met regels en opdrachten ook in lastige situaties.

Belangrijk hierbij is het stimuleren en belonen van positief gedrag door bijvoorbeeld het geven van complimentjes.

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust!