Informatie voor verwijzers

Beschikking voor een behandeltraject:

Een behandeltraject bestaat uit 1 uur per week behandeling voor het kind en 1 uur per week begeleiding voor de opvoeders.

Tijdens het traject wordt nauw samenwerkt met samenwerkingspartners.

De bepaling jeugdhulp dient de volgende informatie te bevatten:

  • Product code: 45A53
  • Frequentie van minimaal 2 uur per week
  • BSN, naam, achternaam, geboortedatum van het kind
  • Benoem beschikkingsnummer op de beschikking.

 

Indien u als huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of medisch specialist verwijst, hoeft u geen productcode in uw verwijsbrief op te nemen. De gegevens van het kind, beschikkingsnummer en datum van de verwijzing zijn dan voldoende.

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust!