Behandeling trauma en verlies

Voor wie?

Voor kinderen met stressklachten ten gevolg van traumatische/verlies ervaringen en een moeizaam verlopend rouwproces. Zij ervaren emotionele en vaak ook fysieke klachten. Herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen worden vaak vermeden, omdat de herinneringen te overweldigend zijn en het kind hoge mate van angst ervaart.

Over de behandeling:

Om de aanpak in het behandeltraject te begrijpen, zal ik eerst wat uitleg geven over hoe trauma en verlies van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind. 

Als een kind gedurende een langere periode stress ervaart en niet toekomt aan zijn fysieke en emotionele behoeften, dan gaat het brein in de overlevingsmodus. Dit diepere gedeelte van het brein wordt met oranje aangegeven. Dit onderdeel is goed in het scannen van gevaar en kan automatisch op gevaar reageren door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Dat is heel helpend wanneer er werkelijk gevaar is. Wanneer dit gedeelte van het brein overbelast raakt dan kunnen de andere gedeelten van het brein niet ontwikkelen. De kind zit als het ware vast in het overlevingsbrein en blijft hyper alert op gevaar, ook wanneer de situatie inmiddels feitelijk veilig is. Het kind komt niet toe aan: hechten aan betrouwbare volwassenen, emoties en gedrag reguleren, positief zelfbeeld ontwikkelen en schoolse vaardigheden leren. Deze vaardigheden worden namelijk allemaal vanuit het groene en blauwe gedeelte van het brein aangestuurd, waar het kind niet bij kan.

 

Om het kind weer tot ontwikkeling te laten komen zal de behandeling zich richten op de ‘Bottom up’ benadering.

De therapie richt zich op de volgende pijlers:

  • Spanningregulatie
  • Aandachtsregulatie
  • Affectregulatie
  • Hechtingsbevorderende behandeling (Theraplay, Sherborne, Video interactie begeleiding)
  • In kaart brengen van geschiedenis (words en pictures, levensverhaal)
  • Traumaverwerking (EMDR, cognitieve gedragstherapie)

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust!